1. <p id="w2eqb"></p>
   2. <mark id="w2eqb"></mark>
   3. <mark id="w2eqb"></mark>

       1. <kbd id="w2eqb"></kbd><small id="w2eqb"></small>

        超聲波傳感器

        SU

        • 檢測范圍16mm
        • 中心和邊線導引
        • 分辨率0.1mm
        • 具有百分比讀數的特殊型號
        • 適用于噪音環境的特殊型號
        請求信息

        產品介紹

        超聲波傳感器SU專為檢測材料邊緣而設計,如紙張、紙板、任何顏色或透明的塑料薄膜等。
         
        所有型號的尺寸和接線都是一樣的,因此在卷材糾偏系統里可根據實際應用的需要互換。如果同時使用兩個傳感器,可以遙控選擇對中糾偏。
         
        SU-M.25-SKB版本防護等級IP54,防塵和防水濺。
         
        SU.7-B.50版本特別適用于噪音環境。

        產品參數

          SU-M.25 SU.5-B.50 SU.5-B.100 SU.7-B.50
        電源 12÷24 Vdc 12 Vdc (o 24 Vdc) 12 Vdc (o 24 Vdc) 12 Vdc (o 24 Vdc)
        耗電 < 50 mA < 50 mA < 50 mA < 50 mA
        口寬度 25 48 90 48
        檢測范圍 5 16 16 8
        分辨率 001 01 01 01
        模擬輸出 10÷5 Vdc 4÷20 mA 0÷5 Vdc 0÷5 Vdc 0÷5 Vdc 0÷10 Vdc 4÷20 mA
        工作溫度 0÷50 °C 0÷50 °C 0÷50 °C 0÷50 °C
        防護等級 IP40 / IP54 IP40 IP40 IP20

        資料下載

          資料頁 Drawing PDF Drawing Dwg 3D 用戶手冊
        SU-M.25      
        SU.5-B50 / B100        
        SU.7-B.50        

        應用市場

        紙張 瓦楞紙
        塑料薄膜 鋁箔

        產品圖片

        ?